Seria active+ wykazuje działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne.

Masa active+ wykazuje działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne. Wyzwala jony srebra, hamujące rozrost bakterii oraz innych zarazków i minimalizujące dzięki temu ryzyko infekcji. W 24h następuje ciągła redukcja zarazków – eliminacja osiąga 99,9 %. Mikrosrebro nie jest wrażliwe na promieniowanie UV i procesy czyszczenia.

HEWI active+ nie zanieczyszcza środowiska ani organizmu ludzkiego. Składnik aktywny posiada certyfikat ECO-CERT. Produkty spełniają odpowiednie wymogi dla antybakteryjnych produktów medycznych, takich jak np. implanty. Skuteczność antymikrobiologiczna potwierdziła niezależna instytucja atestowa QualityLabs.