REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu organizowanego w ramach profilu „@excellent_wnetrza” w serwisie społecznościowym Instagram, zwanego dalej „Konkursem”, jest Excellent Spółka Akcyjna, z siedzibą w  Podłężu.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem.
 3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby, które mieszkają w Polsce i które ukończyły 18 lat.
 4. Konkurs trwa od 08.03.2021 r. od godziny 12:30 do 11.03.2021 r. do godz. 23:59.
 5. Wyniki Konkursu będą opublikowane na profilu Organizatora do dnia 12 marca 2021 r. do godz. 21:00 w relacji instastory.
 6. Zadanie konkursowe polega na: a)
  obserwowaniu przez Uczestnika profilu Organizatora „@excellent-wnetrza” w serwisie Instagram b) polubieniu posta konkursowego, c) oznaczenia przez Uczestnika dwóch znajomych pod postem konkursowym.
 7. Po zakończeniu Konkursu, zostanie wybrana jedna osoba, która otrzyma nagrodę – Set Domowe SPA Excellent o wartości 249 zł brutto.
 8. Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy przesyłką kurierską w ciągu 14 dni roboczych od momentu podania przez Zwycięzcę niezbędnych danych adresowych.
 9. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.
 10. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook i Instagram. Instagram Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.
 11. Za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznaniem nagrody w Konkursie odpowiada Organizator. Uczestnicy zobowiązują się współpracować w tym zakresie z Organizatorem, w szczególności podając na ich żądanie dane wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.