Salon Wyposażenia Wnętrz

ZAKOPIAŃSKA 56

30-418 Kraków

Godziny otwarcia:

pn-pt:   10:00 - 19:00

sobota: 10:00 - 16:00

Strona Główna \ Specjalna Przestrzeń Architekta \ Aktualności \ Zehnder Comfosystems
Zehnder Comfosystems
System komfortowej wentylacji firmy Zehnder to świeże powietrze przez cały rok, zdrowie, optymalny klimat w pomieszczeniu i komfort. Ponadto są to rozwiązania kompletne dla wszystkich obszarów zastosowań i każdego budżetu, a przy tym niezwykle funkcjonalne. Zehnder oferuje pełną gamę jednostek wentylacyjnych z odzyskiem ciepła do 95%, spełniających wymogi NFOŚ (także restrykcyjne NF15) oraz kompleksowy system dystrybucji powietrza (atest PZH).

2014 02 06 zehnder Comfosystems/comfoair_180_titel_100_linien_print.jpg

W celu uatrakcyjnienia oferty w zakresie wentylacji komfortowej firma Zehnder wprowadziła szereg zmian w cenniku Comfosystems na rok 2014. Doty­czą one zarówno jednostek wentylacyjnych jak i systemu dystrybucji powietrza, a wynikiem tych udogodnień jest optymalizacja kosztu oraz spójność technologiczna.

W nowym cenniku pojawił się m.in. kompaktowy system dystrybucji po­wietrza przeznaczony do budownictwa jedno- i wielorodzinnego wraz z nową, niezwykle cichą i wydajną jednostką wentylacyjną Zehnder ComfoAir  180. Został on opracowany dla za­stosowań w wymagających pomiesz­czeniach mieszkalnych. Niekwestionowane zalety tego rozwiązania zostały nagrodzone prestiżową Plus X Award 2013. Łączy ono w sobie najwyższy komfort, łatwość obsługi, wysoki stopień sprawności oraz elastyczność w integracji z domo­wą instalacją techniczną.

Kolejne nowości to jednostki wen­tylacyjne ComfoAir Compact 155 w wersjach WM oraz CM, które dzięki zastosowaniu wymiennika krzyżowo­-przeciwprądowego zapewniają wyso­ki stopień odzysku ciepła. Jednostki w bardzo prosty sposób można za­montować w dowolnym miejscu np. w wiszącej szafce kuchennej lub w za­budowie pod sufitem. Dodatkowo jed­nostki Zehnder ComfoAir otrzymały teraz nowe sterowanie ComfoSense, które będzie dostępne dla Klientów na począt­ku 2 kwartału 2014 roku.

2014 02 06 zehnder Comfosystems/comfoair550_comfofond_basement_garden_people_3_34_print.jpg

Oprócz nowych jednostek warto zwrócić uwagę na dotych­czasowe rozwiązania w ofercie wentylacji Zehnder, które cieszą się dużą popularnością ze względu na znakomitą funkcjonalność . Gruntowy glikolowy wymiennik ciepła Comfo­Fond-L, który w połączeniu z jednost­kami Zehnder ComfoAir zapewnia zrównoważoną wentylację mechanicz­ną nawet przy niższych temperaturach zewnętrznych. To higieniczne i szczel­ne rozwiązanie zapewnia również wstępne schładzanie przy wyższych temperaturach. Podobną funkcję pełni również inne urządzenie - jednostka chłodząca ComfoCo­ol, która zapewnia użytkownikowi oprócz wstępnego schładzania powie­trza, odpowiedni poziom wilgotności w porach letnich, tak ważny dla dobrego samopoczucia.

Firma Zehnder może również po­chwalić się niezwykle sprawnymi i energooszczędnymi jednostkami wentylacyjnymi ComfoAir XL. Jest to kolejna generacja urządzeń z wymien­nikiem krzyżowo-przeciwprądowym, przeznaczonych do zastosowań w do­mach wielorodzinnych i obiektach ko­mercyjnych. Jednostki te zostały za­projektowane w ścisłej współpracy i zgodnie z wytycznymi Instytutu Do­mów Pasywnych.

W ofercie 2014 do­stępne są różne kombinacje modeli, technologie sterowania, opcje i akce­soria. Istnieje możliwość skonfiguro­wania własnej jednostki poprzez pro­gram doborowy, który firma Zehnder może na życzenie udostępnić. Producent oferuje również doradztwo w zakresie doboru opty­malnych komponentów.